top of page

Splošni pogoji ob vpisu:

 

Vpis in izpis: Vpis začne veljati s podpisom pogodbe kandidata ali njegovega podpisnika. Vpis traja dvanajst mesescev in se avtomatično podaljšuje do preklica s strani kandidata oz. podpisnika. Izpis ali odstop od pogodbe je možen kadarkoli v pisni obliki po navadni ali elektronski pošti in sicer dva tedna pred iztekom tekočega meseca. V kolikor se izpis poda kasneje kot dva tedna pred iztekom tekočega meseca je kandidat oz. podpisnik dolžan plačati šolnino še za naslednji tekoči mesec. Vse zapadle obveznosti do datuma izpisa, skupaj z zakonskimi obrestmi, so v breme kandidata oz. podpisnika.

 

Potek pouka: Pouk na MMC poteka po šolskem planu enkrat tedensko. Izobraževanje se izvaja po koledarskih načrtih osnovnih in srednjih šol. Med počitnicami se ne izvaja pouka. Počitnice in prazniki veljajo za MMC enako kot za osnovne in srednje šole.
 

Šolnina: Šolnina se sestoji iz desetih enakih pavšalnih mesečnih obrokov in ne iz števila opravljenih šolskih ur. Število ur se mesečno lahko rahlo spreminja glede na potek dni v tednu. Vsak mesec je koledarsko možno 4 do 5 ur, izjemoma 3 ali 2 uri v kolikor se termini pokrivajo s prazniki ali šolskimi počitnicami. Šolnina se poravnava v enakih mesečnih obrokih ali pa v enkratnem letnem oz. polletnem znesku. V kolikor se šolnina poravna v enkratnem letnem znesku priznamo 7% popusta. Za poravnano šolnino v polletnem znesku pa 3% popusta. Mesečni obrok se ne plačuje med letnimi počitnicami (julij in avgust). Račun za polletno šolnino izdamo prvi dan pouka in nato ponovno po šestih mesecih drugi obrok. Pri mesečnih plačilih se izda račun v naprej za tekoči mesec in mora biti poravnan najkasneje do 15 v tekočem mesecu. 

 

Dodatni stroški:  Vpisnina se obračuna ob vpisu in vsako novo šolsko leto. Cena trenurnega vpisa je 30 eur. 

 

Odpoved lekcije: Pri odpovedi lekcije zaradi mentorjeve nezmožnosti učenja, bomo študijske ure opravili v drugem terminu ali pa bo mentorstvo prevzel drugi, za to usposobljeni, mentor. V kolikor na lekcijo zamuja kandidat, se ura spelje do konca, zamujeni čas pa se ne prenaša v drugo učno uro. V kolikor kandidat iz različnih razlogov odpove učno uro na dan lekcije, mentor ni dolžan nadoknaditi manjkajoče ure v drugem terminu. V kolikor kandidat napove svoj izostanek zaradi bolezni oz. zaradi neodložljivih obveznosti vsaj nekaj dni prej, se ura opravi v drugem terminu po dogovoru z mentorjem in razpoložljivosti terminov.
 

Kandidata se lahko izključi ali zavrne: 
a) zaradi pomanjkanja prostora
b) zaradi pomanjkanja mentorjev

e) zaradi nerednega plačevanja šolnine
 
Odgovornost: Odgovornost za nezgodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe prostorov in neprimernega vedenja posameznika v prostorih MMC nosi kandidat oz. podpisnik sam. Prav tako ne nosimo odgovornosti za odtujenje predmetov in oblek kandidata. V kolikor kandidat namenoma poškoduje lastnino MMC (objekti, instrumenti, itd.), odgovarja za nastalo škodo.

 

Spremembe: Dajemo si pravico do sprememb splošnih pogojev in cenikov, vendar mora biti kandidat oz. podpisnik o tem pisno obveščen.

Cenik za šolsko leto 2023/2024:

Paket M (30 minutna ura) = 75 eur / mesečno

Paket L (40 minutna ura) = 85 eur / mesečno

Paket XL (50 minutna ura) = 99 eur / mesečno

Glasbeni bon (4 x 45 minutna ura) = 110 eur / enkratno

Vpisnina (enkratno ob datumu vpisa in vsako leto meseca septembra za novo šolsko leto) = 30 eur

bottom of page