DARILNI BON

DARILNI BON

€ 75,00Price
  • Prejemnik darilnega bona je upravičen do storitev glasbene šole Modern Music Center zapisanih na bonu po pogojih, ki jih določa glasbena šola. Izbor učenja instrumenta je po želji prejemnika, a v okvirjih pristojnosti glasbene šole. Ponudba v obeh poslovnih enotah Celje in Marjeta na Dravskem polju je lahko različna. Darilni bon zajema 4 šolske ure, trajanje posamezne ure pa je označeno pod imenom kandidata. Bon ni prenosljiv na drugo osebo. Unovči se lahko eno leto od nakupa v času obratovanja šole. Po preteku datuma ni več veljaven. Med konci tedna, prazniki in šolskimi počitnicami ni pouka. Ko se prejemnik odloči, da bo bon unovčil, pokliče na številko glasbene šole MMC 040 308 074 ali napiše elektronsko sporočilo na glasbena.sola@mmcc.si ter sporoči namero. Po unovčitvi je prejemnik bona dolžan ure porabiti v roku enega meseca. Mentor pripravi načrt terminov srečanja, ki jih uskladi s prejemnikom darilnega bona. Izobraževanje poteka individualno po pogojih glasbene šole MMC, ki so dosegljivi na spletni strani www.mmcc.si. V kolikor prejemnik bona nima glasbenega instrumenta, ga za obdobje porabe ur, pridobi v glasbeni šoli MMC. Instrument uporablja izključno v glasbeni šoli brez izposoje na dom. Prejemnik se po porabi ur lahko odloči nadaljevati izobraževanje. V tem primeru se vpiše v izbrani program po uradnem ceniku glasbene šole Modern Music Center. Glasbena šola pa mu kot nagrado prizna brezplačno vpisnino za tekoče šolsko leto. Prejemnik darilnega bona lahko bon porabi po zgoraj opisanih pogojih, tudi v obliki ON LINE izobraževanja. V tem primeru mora imeti dostop do računalnika z naloženim programom Skype, ustrezno opremo in internetno povezavo.